Kinesitherapie

Voor wie?

  • Kinderen met fijn motorische problemen
  • Kinderen met coördinatieproblemen
  • Kinderen met een (ernstige) fysieke beperking zoals cerebrale parese, Erbse-parese of een fysieke beperking tgv tumor
  • Baby’s met ontwikkelingsachterstand (tgv prematuriteit, tweelingzwangerschap, …)
  • Baby’s en peuters met torticollis (scheefstand van het hoofdje)

Aanmelding en opstart

Aanmelden kan via de groene knop rechts bovenaan. Je vraag komt bij de pediatrisch kinesitherapeute terecht. Vervolgens nodigen we de ouders uit op een intakegesprek. Tijdens dit persoonlijk gesprek trachten we een globaal beeld van de motorische ontwikkeling van je baby/kind te krijgen.

Bij opstart van behandeling doen we een motorisch ontwikkelingsonderzoek op basis van gestandaardiseerde en genormeerde tests. De resultaten worden nadien samengevat en
uitgeschreven in een begrijpbaar verslag en tijdens een adviesgesprek met jullie besproken. In dit verslag geven we een beeld van de motorische ontwikkeling en het niveau van het kind. In de meeste gevallen zal je naar ons doorverwezen zijn door jouw eigen kinderarts. De documenten in kader van de zorgen omtrent het kindje en het voorschrift, moet je tijdens dit gesprek meenemen. Indien je omwille van eigen zorgen naar ons toe komt, is het nodig om langs een adviserend geneesheer te gaan voor een voorschrift alvorens de opstart van het onderzoek. De pediatrisch kinesitherapeut zal tijdens het intakegesprek verdere toelichting geven over wat er precies op dit voorschrift moet komen te staan. We bezorgen de nodige documenten samen met het verslag aan de mutualiteit zodat terugbetaling goedgekeurd kan worden.

Tijdens de sessies houden we je op de hoogte van de vorderingen die je kind maakt. In het geval van een babytje kunnen de ouders de sessies bijwonen. Doorheen de
sessie zal er ook aangepast en persoonlijk advies gegeven worden aan de kersverse mama en/of papa. Na ongeveer twaalf maanden wordt er ook een evolutieonderzoek gepland.

Begeleiding

Meestal vindt de individuele kinesitherapeutische sessie 1 à 2 keer per week plaats, afhankelijk van de (ernst van de) problemen en het voorschrift van de arts.
Pediatrische kinesitherapie richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Het gaat niet enkel om de revalidatie van de fijne en grote motorische vaardigheden, maar ook om de
sociale en cognitieve aspecten. We geven ook tips mee aan ouders of aan leerkrachten in functie van het klasgebeuren. Indien nodig wordt er ook gezocht naar hulpmiddelen (orthopedisch materiaal, schrijfhulpmiddelen, typles, aanpassingen in thuis of in de klas…). We opteren voor transparante communicatie met alle betrokken partijen (school, CLB, collega hulpverleners, pediater, huisarts..).
Indien er nood is aan overleg over de vorderingen van je kind, dit met school of andere betrokken partijen, dan gaan we daar graag op in.

Tarieven

Het onderzoek wordt deels terugbetaald op voorschrift van de huisarts. Bij aantoonbare significante motorische ontwikkelingsachterstand of torticollis (voorkeurshouding of scheefstand van het hoofdje) is er recht op 18 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van courante pathologie, op voorschrift van de adviserend geneesheer.

Bij aandoeningen zoals neuromotorische ontwikkelingsstoornissen (cerebrale parese, spina bifida, spierziekten), plexusparese, niet-aangeboren hersenafwijkingen, is er recht op 60 terugbetaalde zittingen per jaar onder de noemer van E-pathologie, op voorschrift van een (neuro)pediater.

Tarieven geldend vanaf februari 2024:

 

Prestatie Honoraria Terugbetaling Remgeld
Courante zitting van 30 minuten (1ste tot 18de sessie) € 30,00 € 23,75 € 6,25
Sessie F-pathologie van 30 minuten € 30,00 € 24,50 € 5,50
Sessie E-pathologie van 30 minuten € 30,00 € 26,12 € 3,88

Sessie buiten de praktijkruimte:

Courante zitting (1 ste tot 18 e sessie)

Sessie F pathologie 30 minuten

Sessie E pathologie 30 minuten

Sessie E pathologie 60 minuten

 

€ 33,00

€ 33,00

€ 33,00

€ 60,50

 

€ 26,75

€ 27,50

€ 29,12

€ 56,62

 

€ 6,25

€ 5,50

€ 3,88

€ 3,88

Toeslag verplaatsing € 1,13 € 0 € 1,13
Jaarlijkse kost administratie F-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0
Jaarlijkse kost administratie E-pathologie € 30,65 € 30,65 € 0
Jaarlijke kost administratie courante pathologie € 7,00 € 7,00 € 0

 

Bij deze Parelvisser kan je terecht voor Kinesitherapie