Afspraken corona - update 17 november 2021

17/11/2021

In onze praktijk houden ons verder strikt aan de maatregelen om jullie veilig te ontvangen: mondmasker, handen ontsmetten, ventilatie, afstand houden,... 

Wil je liever de sessie annuleren omdat het niet meer comfortabel voelt? Online afspreken voor therapie kan indien mogelijk ook, we bezorgen jou dan een link van een beveiligde videogesprek-chatroom.

We vermelden hier nog eens de maatregelen die we samen met jullie goed opvolgen:

Strikte maatregelen in de praktijk

De gezondheid van de cliënten en de therapeuten blijven onze grootste zorg. We volgen hiermee de maatregelen die de overheid en de beroepsverenigingen voorschrijven.

Enkele duidelijke afspraken indien de sessie in de praktijk doorgaat:

Klachtenvrij

 • Als je naar de praktijk komt ben je klachtenvrij!
 • Annuleer de sessie als je kind of een gezinslid (ouder, broer, zus) symptomen vertoont.

Contact beperken

 • De wachtzaal is opnieuw open, mondmasker is verplicht, afstand houden ook. Als het te druk is, vragen we vriendelijk om even buiten of in de auto te wachten.
 • De therapeut zal je binnen roepen op het juiste tijdstip.
 • Tijdens de therapie:
  • bij individuele therapie: de ouders komen niet mee binnen, ze wachten in de auto of gaan terug naar huis.
  • Ouder-kind therapie gaat enkel door in ruimtes die voldoende groot zijn.
 • Bij het einde van de therapie: We vragen aan de ouders om 5 minuten voor het einde van de therapie aanwezig te zijn zodat de kinderen niet moeten wachten. Je wacht buiten in de auto tot de therapeut met het kind naar buitenkomt.

Afstand houden

 • We houden ons aan de regel van ‘social distance’ zowel bij het binnenkomen, bij het buitengaan, als tijdens de sessie.
 • Bij het binnenkomen en buitengaan geven we elkaar geen hand. 
 • De logopedisten zullen feedback na de sessie schriftelijk bezorgen. Er vindt voorlopig dus geen gesprekje na de therapie met de ouders plaats.
 • Er is voldoende ruimte in de therapielokalen, individuele gesprekstherapie met jongeren kan mogelijk ook buiten al wandelend plaatsvinden met de nodige afstand.

Mondmasker en plexischermen

 • Kinderen, ouders brengen enkel een mondmasker mee indien je dat zelf wenst of indien de therapeut er vooraf expliciet naar vraagt. Dit is niet voor elke therapie nodig. Als je je zelf veiliger voelt met mondmasker mag je dit zeker dragen.
 • Indien de afstand niet kan bewaard worden, draagt de therapeut en de cliënt (ouder dan 12 jaar) een mondmasker.
 • De logopedisten maken gebruik van een plexischerm.

Hygiëne

 • Bij het binnenkomen wassen de cliënten hun handen.
 • Er is alcoholgel ter beschikking om de handen te ontsmetten.
 • Tussen de sessies worden de ruimtes goed verlucht.
 • Voor de logopedie en de psychomotorische therapie vragen we aan de kinderen om eigen schrijfgerief mee te nemen.

Hoe verder en wat met vragen?

Op deze manier, die mogelijk minder vertrouwd aanvoelt, willen we op een veilige manier beschikbaar zijn. Indien er nieuwe maatregelen dienen genomen te worden, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Voor verdere vragen neem je best contact op met de individuele therapeut of met de praktijkverantwoordelijke: info@deparelvissers.be