Info diagnostiek aandacht, concentratie, AD(H)D, ASS

In onze praktijk zijn onze psychologen, psychotherapeuten en de kinderpsychiater gespecialiseerd in therapeutische begeleiding van kinderen, jongeren en gezinnen.

Psychodiagnostiek voor aandacht, concentratie, AD(H)D, ASS?

Psychodiagnostische vragen over testen van aandacht, concentratie, AD(H)D of ASS kunnen we jammer genoeg door de lange wachtlijst voor therapeutische begeleiding momenteel niet beantwoorden. Hiervoor kan je op dit ogenblik niet bij ons aanmelden. Voor psychodiagnostiek raden we momenteel aan om bij andere praktijken aan te melden. Psychodiagnostiek doen we alleen voor kinderen en jongeren die bij ons al in een therapeutisch traject zitten.

Onze logopedisten en de pediatrisch kinesist doen wel nog diagnostiek bij leer-, schrijf-, taal-, stem- en motorische problemen.

Heb je al een officiële diagnose ASS of AD(H)D en zoek je begeleiding?

Kinderen en jongeren die extern wel al een diagnose ADHD of ASS hebben verkregen en die op zoek zijn naar een begeleidingstraject kunnen momenteel wel nog steeds bij ons terecht.

Ga terug naar het contactformulier als je wil aanmelden.